Bestedingen

Alle activiteiten van goededoelenorganisaties zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke problemen. Volgens de regels van transparantie en verantwoording wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie soorten bestedingen, bestedingen aan het doel, aan fondsenwerving en aan de organisatie (beheer en administratie).
 
In 2015 is nagenoeg hetzelfde bedrag  (€1,9 miljard) aan maatschappelijke doelen besteed als in 2014 en ligt de gemiddelde omvang van de doelbesteding, in verhouding tot de totale inkomsten, op 85%. Goede doelen moeten niet alleen verantwoording afleggen over de manier waarop ze fondsen werven, maar ook over de wijze waarop ze het ingezamelde geld uitgeven om hun doelstelling te realiseren.
 
Aard van de bestedingen
Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten, waarvan (directe) hulp aan groepen en individuen (in geld uitgedrukt) de belangrijkste is. 
 
De activiteiten zijn als volgt ingedeeld:
  • hulp aan individuen en groepen
  • bevorderen van kennisontwikkeling/onderzoek
  • voorlichting
  • belangenbehartiging
  • cultureel erfgoed en culturele ontwikkeling
  • verbeteren en beschermen leefomgeving

Doelbesteding naar aandachtsgebied
Internationale samenwerking en organisaties in de categorie Welzijn & cultuur besteedden het grootste deel van het budget aan hulp aan individuen. Organisaties in de categorie Gezondheid besteedden de helft van het budget aan het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. Voor organisaties actief op het gebied van Natuur, milieu & dieren was het verbeteren en beschermen van de leefomgeving de belangrijkste bestedingscategorie.

Voor het rapport met alle cijfers van het jaarlijkse onderzoek klik hier.