Codes & richtlijnen

Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van goede doelen, heeft met haar leden codes en richtlijnen opgesteld. Goede Doelen Nederland hanteert als criterium dat codes en richtlijnen nuttig en noodzakelijk moeten zijn. Goede doelen zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat hun werkwijze en functioneren inzichtelijk zijn. Regels maken goede doelen transparant en verplichten tot een goede toelichting op de werkwijze en verantwoording van resultaten.

Basis

De gedragscode van Goede Doelen Nederland gaat over de basiswaarden van een goed doel: respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.
De Code Goed Bestuur, ook wel Code Wijffels genoemd, is sinds 2007 opgenomen in het CBF-keurmerk. De code gaat over het besturen van goede doelen, het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met alle belangrijke relaties van het goede doel (donateurs, vrijwilligers, de begunstigden, enz.).

Richtlijnen

De richtlijnen van Goede Doelen Nederland geven aan hoe het best gehandeld kan worden op belangrijke onderwerpen. Een van deze richtlijnen is de Regeling   beloning directeuren van goede doelen  die bestaat sinds 2007. In de Code Wijffels staan de uitgangspunten voor de beloning van een directeur. De hoogte van het salaris hangt af van de grootte en complexiteit van de organisatie waaraan de directeur leiding geeft. De richtlijn werkt dit uit in de praktijk en schrijft normbedragen voor.

Ook bestaat de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen die gaat over financiële reserves en beleggen.