Naar overzicht
 • Telefoon:
  033 - 469 90 40
 • Email:
  info@cliniclowns.nl
 • Website:
 • Bankrekening:
  NL31INGB0000006640
 • Fiscaal nr.:
  802801018
 • Hoofdthema:
  Welzijn (in NL)

CliniClowns Nederland

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: 1. Het bieden van afleiding en plezier aan kinderen met een ziekte en/of handicap of kinderen in moeilijke situaties om zodoende een bijdrage te leveren aan hun kwaliteit van leven. 2. Het geven van voorlichting over het belang van het spelen voor kinderen in moeilijke omstandigheden 3. Het samenwerken met en het verlenen van diensten aan andere entiteiten waarmee de stichting in een groep is verbonden. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van het inzetten van CliniClowns, het bieden van andersoortige clowneske afleiding en plezier, het geven van voorlichting, het bevorderen en verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van financiële middelen aan personen met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting. De stichting beoogt niet het maken van winst.


Activiteiten

Om zoveel mogelijk kinderen met een ziekte te bereiken, spelen op dit moment ruim 50 CliniClowns in meer dan 100 ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zoals revalidatiecentra, kinderhospices, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en gezinsvervangende tehuizen. Wanneer de clowns niet in het ziekenhuis zijn, kunnen de kinderen nog steeds in een clowneske wereld terecht door middel van de Speelkoffer. Daarnaast bieden we voor kinderen die thuis verzorgd worden de online beleveniswereld van de CliniClowns Club. Met specifieke clowneske evenementen als Circus Boemtata biedt CliniClowns Nederland zieke of gehandicapte kinderen een dag extra afleiding en plezier.

Organisatie overig