Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 85980
  2508 CR Den Haag
 • Telefoon:
  088 811 3000
 • Email:
  info@dierenbescherming.nl
 • Website:
 • Opgericht:
  25 augustus 1864
 • Bankrekening:
  NL05INGB0003963156
 • Fiscaal nr.:
  2709399
 • Keurmerken:
  CBF Erkenning
 • Hoofdthema:
  Natuur, milieu en dieren

Dierenbescherming

Doelstelling

De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord en hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigen waarde van het dier, los van de nutswaarde die het dier voor de mensen mag bezitten. Dieren behoren met respect behandeld te worden als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit. Gezondheid en het welzijn van het individuele dier staan hierbij centraal.

Activiteiten

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (kortweg Dierenbescherming) is met ca. 200.000 leden en donateurs, duizenden actieve vrijwilligers, 20 regio's en 56 dierenambulances en ruim 35 dierenopvangcentra de grootste organisatie van ons land die opkomt voor de belangen van alle dieren. Door in samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming dierenmishandeling en –verwaarlozing aan te pakken. Of door hulp te bieden aan dieren in nood, zoals het jaarlijks opvangen van 50.000 honden, katten, knaagdieren en konijnen in onze dierenopvangcentra. De Dierenbescherming ijvert in samenwerking met Eurogroup for Animals hard voor verbetering van de (Europese) wetgeving en stimuleert diervriendelijker (koop)gedrag. Tot slot werken wij hard aan voorlichting en educatie van de jeugd door middel van de jeugdclub Kids for Animals. De Dierenbescherming draagt het CBF-keur voor goede doelen.

Organisatie overig