Naar overzicht
 • Telefoon:
  071 - 560 05 00
 • Email:
  info@msresearch.nl
 • Website:
 • Bankrekening:
  NL17INGB0000006989
 • Fiscaal nr.:
  009291143
 • Hoofdthema:
  Gezondheid (in NL)

MS Research

Doelstelling

Het bijeenbrengen, beheren en toewijzen van gelden voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van multiple sclerose (MS) en het verstrekken van voorlichting op deze gebieden.


Activiteiten

Stichting MS Research werft fondsen ter financiering van MS-onderzoek. Behalve de jaarlijkse mailing(en) voert onze Stichting diverse projecten uit om fondsen te werven. De opbrengst van de mailingen en de projecten komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar MS aan Nederlandse onderzoeksinstellingen zoals universiteiten en MS-Centra.

Organisatie overig