Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 1015
  1940 EA Beverwijk
 • Telefoon:
  0251 - 275 555
 • Email:
  info@brandwondenstichting.nl
 • Website:
 • Bankrekening:
  NL93RABO0388013222
 • Fiscaal nr.:
  002799340
 • Hoofdthema:
  Gezondheid (in NL)

Nederlandse Brandwonden Stichting

Doelstelling

Het bevorderen van 1) een optimale behandeling van patiënten met ernstige verbrandingen; 2) preventie van brand en brandwonden; 3) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.


Activiteiten

Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek; Organisatie van preventiecampagnes; Deskundigheidsbevordering van professionals in de (brandwonden)zorg; Deskundigheidsbevordering van leken ten aanzien van directe eerste hulp; Bevorderen van psychosociale nazorg.

Organisatie overig

Postbus 1015
1940 EA
BEVERWIJK