Overheid

Voor goede doelen is de rol van de overheid belangrijk. De overheid laat de zorg voor mens, dier, milieu en natuur meer en meer aan de maatschappij zelf over. De rol van goede doelen wordt daardoor belangrijker. Veel organisaties hebben regelmatig overleg met de overheid over de doelen die ze willen bereiken, bijvoorbeeld op het terrein van natuurbehoud of de financiering van wetenschappelijk gezondheidsonderzoek. In bepaalde gevallen subsidieert de overheid het werk of bepaalde projecten van goede doelen. De verwachting is dat dit in de toekomst steeds minder zal gebeuren. De rol van de overheid is verder belangrijk omdat zij regels stelt aan organisaties als zij van belastingvoordelen gebruik willen maken. Met name voor de zogenaamde ANBI’s is dat het geval.

Via de Belastingdienst houdt de overheid toezicht op het naleven van de belastingregels die voor goede doelen gelden. Per 1 januari 2014 stelt de Belastingdienst ook een aantal minimumeisen aan de gegevens die Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) moeten publiceren.

Samenwerking

Goede doelen zijn onafhankelijke organisaties maar overleggen wel vaak met de overheid. Voor overleg met de overheid is in 2011 de stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) opgericht door vier brancheorganisaties van maatschappelijke organisaties. Dit zijn Goede Doelen Nederland, Instituut Fondsenwerving (IF), Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).

SBF wil de rol en betekenis van goede doelen in de samenleving verbeteren en zet zich in voor meer vertrouwen, meer draagvlak en een betere beeldvorming.

Afspraken

In 2011 hebben SBF en de overheid een overeenkomst getekend, Ruimte voor Geven. Dit convenant, zoals het officieel is genoemd, bevat acht afspraken over de samenwerking tussen goede doelen en de overheid. Geregeld overleggen de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Financiën met SBF over het uitwerken van de afspraken.

SBF geeft de overheid advies als die voorstellen doet waar goede doelen mee te maken krijgen.