Dieren
Gezondheid
Internationale hulp en mensenrechten
Kunst en cultuur
Natuur milieu en wildlife
Onderwijs
Religie en levensbeschouwing
Welzijn

Goede doelen zijn onmisbaar voor onze samenleving, voor het verbinden van mensen met een ideaal en voor het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Bekijk alle erkende goede doelen

Op de hoogte
blijven

De belangrijkste ontwikkelingen van de goededoelensector in je mailbox.

Deze week op Socutera

Leprastichting

Geven aan een goed doel

Homepage

Vrijwilligers aan het woord

Wat heb ik het goed in deze wereld. Ik zou meer willen geven en delen.

Marjo van Loosdregt, Mama Cash

Lees het hele verhaal

Goede doelen gids 2018

Alles over schenken en nalaten aan goede doelen.

Goede doelen gids 2018