Bel-me-niet

Goede doelen halen op verschillende manieren geld op voor hun programma's en projecten. Ze noemen dit fondsen werven. Eén manier om dit te doen is 'telemarketing'. Dan benadert het goede doel (potentiële) donateurs of leden via de telefoon. Voor deze wijze van fondsenwerving houden goede doelen zich aan het Bel-me-niet Register. 

Voordat ze gaan bellen, controleren de organisaties eerst of iemand op hun bellijst staat ingeschreven in dit register. Als iemand is ingeschreven in het Bel-me-niet Register, dan wordt hij (zij) niet gebeld door een goed doel. Het register bestaat vanaf 1 oktober 2009.

Inschrijven

Bij inschrijving in het Bel-me-niet Register kan worden aangegeven welke soorten organisaties en bedrijven niet meer ongevraagd mogen bellen. De Autoriteit Consument & Markt ziet toe op het correcte gebruik van het register door organisaties.

Een goed doel mag de gegevens van zijn (vroegere) donateurs of leden gebruiken, ook om hen te bellen. Dat kan dus ook als (voormalige) donateurs of leden ingeschreven zijn in het Bel-me-niet Register. Het verzoek om niet meer te bellen moet dan aan het goede doel zelf worden gedaan.

Wie toch weer openstaat voor (telefonisch) contact met goede doelen, kan zich afmelden in het register.