Bestedingen

Alle activiteiten van goededoelenorganisaties zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Belangrijk is dat goede doelen hun bestedingen verantwoorden, duidelijk maken wat bereikt wordt en welke maatschappelijke betekenis dat heeft. De verantwoording over de inkomsten en bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De externe toezichthouder, het CBF, controleert of goede doelen zich houden aan de kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling. 

Goede doelen hebben drie soorten bestedingen: bestedingen aan het maatschappelijke doel, aan werving en aan de organisatie (beheer en administratie).

In totaal hebben de aan het onderzoek deelnemen - de goede doelen in 2016 € 2,4 miljard besteed aan hun doel. Dat is ruim 8% meer dan in 2015. De doelbesteding nam bij alle aandachtsgebieden toe. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten ligt op 87%.

Aard van de bestedingen
Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten, waarvan (directe) dienst- en hulpverlening bij alle aandachtsgebieden met uitzondering van Natuur, milieu & dieren de belangrijkste is.

De activiteiten zijn als volgt ingedeeld:

  • (Directe) dienst- en hulpverlening
  • Aankoop en beheer
  • Voorlichting en bewustwording
  • Onderzoek
  • Lobby en belangenbehartiging
  • overige
  • Doelbesteding naar aandachtsgebied

Voor het rapport met alle cijfers van het jaarlijkse onderzoek klik hier.