CBF waarschuwt voor stichting Kinderen met Zorgen

02/11/2017

Het CBF, toezichthouder goede doelen, heeft vragen bij de activiteiten van stichting Kinderen met Zorgen. Het CBF heeft signalen gekregen dat de stichting Kinderen met Zorgen actief is met kaartverkoop aan de deur.

Contact
Het CBF heeft contact opgenomen met de stichting om helderheid te krijgen over de geworven gelden: wat is er met de opbrengsten gebeurd en hoe zijn de administratieve organisatie en interne controle rondom de fondsenwerving geregeld? Ook zijn er vragen over het feit dat er slechts één bestuurder is bij de stichting. Deze bestuurder is tevens eigenaar van een bedrijf dat doet aan verkooptraining.

Wederhoor
Het CBF heeft de stichting Kinderen met Zorgen verschillende mogelijkheden geboden om te reageren op vragen, maar de stichting heeft niet gereageerd. Daarom waarschuwt het CBF gemeenten, donateurs en andere belanghebbenden om alert te zijn. Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat het geven van geld of het kopen van kalenders en/of kaarten daadwerkelijk ten goede komt aan het goede doel dat zij menen te ondersteunen. Stichting Kinderen met Zorgen biedt daarvoor vooralsnog geen enkele garantie. Mocht de stichting op korte termijn alsnog in staat zijn om bevredigende antwoorden te geven op vragen van het CBF dan zal het CBF daar nader over te informeren en de huidige berichtgeving intrekken.

Kalender- en kaartverkoop
Het CBF wijst vaker op risico’s bij verkoop van kaarten, kalenders en andere producten aan de deur ten behoeve van goededoelenorganisaties. Het belangrijkste advies aan donateurs is om altijd te vragen naar de gemeentelijke vergunning. Zonder deze vergunning is in de meeste gemeenten in Nederland verkoop van goederen ten behoeve van goede doelen niet toegestaan. Ook is het raadzaam om te vragen of de opbrengst naar een erkend goed doel gaat.

De erkenning
Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kan de donateur ervan uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt.

De Erkenning is haalbaar voor vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft. Ook een klein of net opgericht goed doel valt hier dus onder. Tarieven zijn afgestemd op de grootte van de organisatie en starten al vanaf € 250 per jaar.

Bron: CBF