Contact

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, kunt u contact opnemen met de redactie via info@goededoelen.nl.
 
Goede Doelen Nederland behandelt uw vraag of opmerking vertrouwelijk. Uw adresgegevens gebruikt Goede Doelen Nederland alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Goede Doelen Nederland gaat niet in op beledigende reacties.
 
Voor vragen over een specifiek goed doel, kunt u contact opnemen met het goede doel zelf. 
 
Contact opnemen met Goede Doelen Nederland (voor professionals of journalisten) kan via info@goededoelennederland.nl.
 
Goededoelen.nl is een initiatief van Goede Doelen Nederland.