Directiebeloning

Goede doelen zijn professionele organisaties met een grote verantwoordelijkheid. Zij bieden oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een gepaste beloning. Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland, brancheorganisatie van goede doelen, een beloningsregeling voor directeuren. Deze regeling is gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Bij leden van Goede Doelen Nederland verdient een directeur gemiddeld € 99.905 per jaar (brutosalaris, inclusief vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning). Goede Doelen Nederland vermeldt op haar site het salaris van een directeur die lid is van de organisatie.

Richtlijnen

Sinds 2005 heeft Goede Doelen Nederland een regeling voor het belonen van directeuren, de Regeling beloning directeuren. Elk lid moet daaraan voldoen. Een directeur mag meer verdienen als een organisatie groot en ingewikkeld is. De gemiddelde directeur van een goed doel dat lid is van Goede Doelen Nederland, geeft leiding aan 60 medewerkers en is verantwoordelijk voor inkomsten en bestedingen van jaarlijks € 20 miljoen. Het absolute maximum jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning) ligt op € 144.000. Als er meer directeuren binnen een organisatie zijn, houden de normen daar rekening mee. Elke directeur verdient in dat geval minder dan wanneer hij of zij het werk alleen zou doen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) toetst de verantwoording van de directiesalarissen in de jaarverslagen.

Bestuur

Op basis van de (advies)regeling stelt het Bestuur of (steeds vaker) de Raad van Toezicht de hoogte van het salaris van de directeur(en) vast. De leden van het Bestuur of de Raad van Toezicht van een goed doel krijgen zelf niet betaald voor hun werk. Ze kunnen wel een onkostenvergoeding krijgen.

Jaarverslag

In een jaarverslag van een goed doel met erkenning staat uitleg over het salaris van de directeur(en).