AAD

Gezondheid

AAD

AAD Doelstelling

De stichting AAD wil kennisbruggen tot stand brengen voor zorgprofessionals (medisch specialisten, verpleegkundigen) tussen minstens twee participanten, waarvan één in een doelland en minstens één in Nederland. De Stichting AAD zorgt dat een kennisbrug tot stand komt. De participanten zullen de kennisbrug op termijn structureel in stand houden. Een kennisbrug omvat een fysieke uitwisseling van kennis en kunde door uitwisseling van personen en een digitale component door moderne communicatie b.v. door digitale media, video conferencing, e.d. enerzijds en door het beschikbaar maken en houden van digitale leer- en kennissystemen anderzijds. Met een kennisbrug beoogt de Stichting AAD om de professionalisering van de gezondheidszorg bij alle participanten duurzaam te verbeteren onder eigen regie van de zorgprofessionals bij de participanten. .

Activiteiten

De Stichting AAD 1. legt contacten met doellanden om kennisbrug-projecten te initiëren, te begeleiden, te ondersteunen en gedeeltelijk te financieren. 2. werft fondsen en middelen om de kennisbrug projecten (deels) te financieren 3. ontwikkelt protocollen voor uitwisseling van zorgprofessionals, ontsluit kennis en e-learning voorzieningen, e.d.

Geven aan AAD?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren

Meer weten over
AAD?

Tribunusallee 34
6852 RK HUISSEN

06 - 288 487 85