AAD

Internationale hulp en mensenrechten

AAD

AAD Doelstelling

Duurzaam vergroten van de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorg in doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking

Activiteiten

Kennistekorten aangaande medische en verpleegkundige zorg in doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking

Geven aan AAD?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
AAD?