AAD

Internationale hulp en mensenrechten

AAD

AAD Doelstelling

Aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoefte van professionals in doellanden d.m.v.: opleiding, learning on the job en talentontwikkeling, met oog op het verbeteren van de kwaliteit van zorg

Activiteiten

Kennistekorten aangaande medische en verpleegkundige zorg in doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking

Geven aan AAD?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
AAD?