Adopteer Regenwoud

Natuur en milieu

Adopteer Regenwoud

Adopteer Regenwoud Doelstelling

AdopteerRegenwoud zet zich in voor het behoud en herstel van minimaal 2000ha regenwoud in Costa Rica door middel van aankoop en bescherming.

Activiteiten

1. Door het kopen van land en dit zo snel mogelijk onder de natuurbeschermingswet van Costa Rica te plaatsen. Wanneer nodig wordt er herbebost.
2. Door de natuur te beschermen creëren we werkgelegenheid en een gezondere leefomgeving en betrekken de lokale omgeving waar we kunnen.
3. Wij delen onze kennis over het belang van natuurbehoud. In Costa Rica richten we ons op de lokale bevolking, in Nederland op schoolkinderen.
4. Met het onderzoek in ons reservaat creëren we kennis over en inzicht in de biodiversiteit en ecologische integriteit van het gebied.

Geven aan Adopteer Regenwoud?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Adopteer Regenwoud

Vrijwilligers aan het woord

Iets terugdoen voor moeder aarde

Simcha Verweij, Actief bij Adopteer Regenwoud sinds 2017

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Adopteer Regenwoud?