Advocaten voor Advocaten

Internationale hulp en mensenrechten

Advocaten voor Advocaten

Advocaten voor Advocaten Doelstelling

Elke advocaat kan zijn beroep vrij en onafhankelijk uitoefenen ? altijd en overal

Activiteiten

1. Wereldwijd ondersteunen we advocaten die vanwege hun beroep worden bedreigd of tegengewerkt.
2. We wisselen kennis en contacten uit met advocaten en advocatenorganisaties om hun positie te versterken.
3. We pleiten voor betere bescherming en garanties voor het functioneren van advocaten in wetten, regels en de naleving daarvan in de praktijk.
4. We creeren bewustzijn bij stakeholders over de vitale rol van advocaten in de bescherming van rechtsstaat en mensenrechten.

Geven aan Advocaten voor Advocaten?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Advocaten voor Advocaten?