Advocaten voor Advocaten

Internationale hulp en mensenrechten

Advocaten voor Advocaten

Advocaten voor Advocaten Doelstelling

L4L streeft ernaar dat elke advocaat zijn beroep onafhankelijk en in vrijheid kan uitoefenen, zonder ongeoorloofde druk of inmenging van derden en zonder angst voor vergeldingsmaatregelen. Altijd en overal.

Activiteiten

L4L ondersteunt wereldwijd advocaten die vanwege hun werk worden bedreigd of tegengewerkt. Iedereen moet toegang hebben tot een advocaat die zijn beroep vrij en onafhankelijk kan uitoefenen. Alleen dan kunnen advocaten de fundamentele rechten van hun cliƫnten adequaat beschermen.

Geven aan Advocaten voor Advocaten?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Advocaten voor Advocaten?