Aktie '68

Doelstelling


Het doel van Stichting Aktie ’68 is het opkomen voor de mensen met een beperking.

De stichting maakt zich hard om de belangen van mensen met een beperking te bevorderen, in het bijzonder kinderen en dat in de ruimste zin van het woord.

Aktie ’68 probeert dit doel onder andere te bereiken door:

  • het mede mogelijk maken van reisjes en uitstapjes
  • het organiseren van ontspanning
  • het subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan hun welzijn
  • het subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan de integratie van hen in de samenleving.

Meer weten over
Aktie '68?