Alzheimer Nederland

Gezondheid

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland Doelstelling

 • De toekomst waarin dementie voorkomen of genezen kan worden, dichterbij brengen
  Dit doen we door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en door voorlichting te geven over de risico’s op dementie en mogelijkheden voor preventie.
 • De levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbeteren
  We bieden iedereen die met dementie te maken heeft, hulp en informatie en zetten ons in voor betere zorg. Ook ondersteunen we onderzoek dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.
 • Zo veel mogelijk mensen inspireren en middelen mobiliseren om dementie te overwinnen
  Dit doen we door donateurs te werven en geld in te zamelen en door heldere communicatie en informatie over ons werk.
 • Onze organisatie goed neerzetten als spil in de samenwerking rond dementie
  Deze doelstelling komt tot uiting in al ons werk en de manier waarop we ons als organisatie in verschillende verbanden opstellen.

Activiteiten

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.

Geven aan Alzheimer Nederland?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Alzheimer Nederland

Vrijwilligers aan het woord

Mooi en zinvol vrijwilligerswerk

Jan Vermeulen, Actief bij Alzheimer Nederland 2019

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Alzheimer Nederland?