Amnesty International

Internationale hulp en mensenrechten

Amnesty International

Amnesty International Doelstelling

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.

Activiteiten

Amnesty International is een wereldwijde beweging die opkomt voor mensenrechten zoals vast gelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty is niet gebonden aan enige politieke, religieuze, economische of ideologische stroming of belangengroep. Amnesty werkt voor de mensenrechten in alle landen: democratieën en dictaturen, met een rechtse of een linkse regering. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk en neemt voor acties en onderzoek geen geld aan van overheid of politiek. Onderzoek Amnesty onderzoekt op alle continenten of de mensenrechten worden nageleefd. Onze onderzoekers interviewen slachtoffers, wonen rechtszaken bij, praten met advocaten, artsen en mensenrechtenverdedigers en ontmoeten regeringsvertegenwoordigers. Hun onderzoeksgegevens vormen de basis voor Amnesty-rapporten en acties. Lobby & Actie Met acties en publiekscampagnes bevorderen we de mensenrechten en komen we op voor slachtoffers. Massale actie werkt: autoriteiten en bedrijven die weten dat de wereld over hun schouder meekijkt, zijn eerder geneigd zich aan de regels te houden. Via lobby proberen we de mensenrechten een prominente rol te geven in het binnen- en buitenlands beleid van onze regering. Wij lobbyen ook bij bedrijven die verantwoordelijk zijn voor schendingen, bij andere regeringen en bij organisaties als de Europese Unie en de Verenigde Naties. Bewustwording Over de hele wereld maakt Amnesty mensen bewust van het belang van de mensenrechten. In Nederland geven we voorlichting via grote publieksacties en verzorgen we lessen op scholen. Onrecht brengen we via de media en publiekscampagnes onder de aandacht van het publiek.

Geven aan Amnesty International?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren

Meer weten over
Amnesty International?

Postbus 1968
1000 BZ AMSTERDAM

020 - 626 44 36