Amnesty International

Internationale hulp en mensenrechten

Amnesty International

Amnesty International Doelstelling

Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Activiteiten

1. Wereldwijd onderzoekt Amnesty schendingen van mensenrechten, die we in rapporten openbaar maken.
2. We voeren massaal actie om autoriteiten onder druk te zetten en zo schendingen te voorkomen en te stoppen.
3. We lobbyen bij regeringen om onderdrukkende wetten aan te passen.
4. En met voorlichting maken we mensen bewust van hun rechten, zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen.

Geven aan Amnesty International?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Amnesty International?