Amref Flying Doctors

Internationale hulp en mensenrechten

Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors Doelstelling

We vinden dat iedereen het recht heeft om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien, en ontsnappen aan armoede.

Activiteiten

Amref Flying Doctors werkt samen met de lokale bevolking, het bedrijfsleven en de overheid aan een betere gezondheid in Afrika.

Geven aan Amref Flying Doctors?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Amref Flying Doctors?