Antwoord

Doelstelling


In kwetsbare gebieden, daar waar volwassenen en kinderen leven in armoede, onderdrukking of gevangenschap, willen wij Gods Woord verkondigen, hoop verspreiden en liefde delen. We investeren in de plaatselijke kerk en ondersteunen de verkondiging van het Woord door te voorzien in Bijbels en trainingen.

Meer weten over
Antwoord?