ARK Natuurontwikkeling

Doelstelling


ARK helpt robuuste natuur realiseren in een samenhangend netwerk van grote natuurgebieden en robuuste verbindingen, met vertakkingen naar natuur bij de stad. ARK levert bijdragen aan pragmatische realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS) door gebiedsontwikkeling en publiekscommunicatie. Daarbij zoekt ARK naar combinaties met maatschappelijke doelen voor waterveiligheid, landschapsontwikkeling, recreatie en toerisme en waar relevant water- of grondstoffenwinning.

Meer weten over
ARK Natuurontwikkeling?