Artsen zonder Grenzen

Internationale hulp en mensenrechten

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen Doelstelling

Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crisis, waar ook ter wereld, overeenkomstig de beginselen uitgedrukt in het Handvest. Op basis van haar medische werk zal de vereniging zich tevens inspannen voor effectieve pleitbezorging met betrekking tot de bevolkingsgroep die zij bijstaat.

Activiteiten

Artsen zonder Grenzen tracht door middel van eigen artsen, verpleegkundigen en andere specialisten medische noodhulp te bieden in conflictgebieden. Ook het creëren van goede hygiënische omstandigheden en het verzorgen van schoon drinkwater om epidemieën te voorkomen, behoren tot de aandachtsgebieden. Artsen zonder Grenzen investeert in verbetering van behandelmethoden en medicijnen voor onder andere Tuberculose en voert campagne voor toegang tot betaalbare medicijnen.

Geven aan Artsen zonder Grenzen?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 296.983.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 281.233.000
 • Wervingskosten € 9.079.000
 • Beheer en administratie € 6.671.000
 • Inkomsten € 280.278.000
 • Particulieren € 54.182.000
 • Bedrijven € 1.823.000
 • Loterijen € 15.339.000
 • Subsidies overheden € 6.997.000
 • Organisaties zonder winststreven € 201.561.000
 • Overig € 376.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 13.495.000
 • Giften en donaties € 40.682.000
 • Overig € 5.000
Artsen zonder Grenzen

Vrijwilligers aan het woord

Elke dag levens redden

Josine Blanksma, Actief bij Artsen zonder Grenzen sinds 2011

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Artsen zonder Grenzen?

Postbus 10014
1001 EA AMSTERDAM

020 - 520 87 00