ATD-Vierde Wereld

Doelstelling


ATD Vierde Wereld is een mensenrechtenbeweging die met de allerarmsten wil samenwerken aan een wereld zonder extreme armoede.

Meer weten over
ATD-Vierde Wereld?