Autismefonds

Welzijn

Autismefonds

Autismefonds Doelstelling

Ruim 1% van alle Nederlanders heeft een vorm van autisme. Dit betekent dat zo’n 190.000 kinderen en volwassenen moeite hebben om op eigen kracht aansluiting te vinden in de maatschappij. Het Autismefonds steunt hen.

NB. Autismefonds is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Erkenning CBF in aanvraag.

Activiteiten

Het Autismefonds, dat gelieerd is aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) steunt projecten van de NVA:

  • Sport- en speldagen in de regio, speciaal voor kinderen met autisme (Auti-Actie-Dagen)
  • Prikkelarme dagjes-uit voor kinderen met autisme en hun familie (Auti-Doe-Dagen)
  • Woonpunt Autisme
  • De regionale Autisme Info Centra van de NVA
  • Gratis telefonisch advies voor ouders, leerkrachten en alle anderen met vragen rond autisme (de Informatie &
  • Advieslijn van de NVA)
  • De Autipas (hét hulpmiddel om anderen te laten zien dat je autisme hebt)
  • Begeleiding lotgenotengroepen
  • Cursussen over autisme
  • Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

Geven aan Autismefonds?

Meer weten over
Autismefonds?