Bartiméus Sonneheerdt

Welzijn

Bartiméus Sonneheerdt

Bartiméus Sonneheerdt Doelstelling

Het verrichten van maatschappelijke dienstverlening in de ruimste zin en het leveren van bijdragen aan de opbouw van de samenleving

Activiteiten

De thema's van Humanitas bestrijken verschillende levensterreinen: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie en Detentie. Binnen deze thema's ondersteunen de vrijwilligers van Humanitas mensen in een kwetsbare situatie. Onze vrijwilligers worden daarvoor goed opgeleid en begeleid. Humanitas is er om hen dan tijdelijk een steuntje in de rug te geven en hun de gereedschappen aan te reiken waarmee ze zelf hun problemen kunnen aanpakken. Want wij vinden dat ieder mens ook een verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn in andermans leven. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen hieraan zoveel zelfvertrouwen ontlenen - en het wordt door onderzoek onderschreven - dat ze in de toekomst ook steeds beter voor zichzelf kunnen zorgen. En er daarmee ook voor anderen kunnen zijn.

Geven aan Bartiméus Sonneheerdt?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 28.921.459
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 25.138.891
 • Wervingskosten € 723.036
 • Beheer en administratie € 3.059.532
 • Inkomsten € 27.035.435
 • Particulieren € 639.075
 • Bedrijven € 523.079
 • Loterijen € 4.754.735
 • Subsidies overheden € 18.692.098
 • Organisaties zonder winststreven € 1.995.097
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 326.436
 • Overig € 104.915
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 128.132
 • Contributies € 202.310
 • Giften en donaties € 308.633

Meer weten over
Bartiméus Sonneheerdt?

Postbus 71
1000 AB AMSTERDAM

020 - 523 11 00