Beat Batten!

Gezondheid

Beat Batten!

Beat Batten! Doelstelling

Batten is een ernstige stofwisselingsziekte NCL, ook wel de ziekte van Batten genoemd. De stichting Beat Batten richt zich met name op de NCL3, de kindervorm van de ziekte. Beat Batten heeft als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar therapie voor genezing of behandeling van deze vorm van kinderdementie.

Activiteiten

  • fondsenwerving
  • bekendheid voor de ziekte Batten
  • samenwerking met professionals, ouders en andere stichtingen

Geven aan Beat Batten!?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Beat Batten!?