Beat Batten!

Doelstelling


Batten is een ernstige stofwisselingsziekte NCL, ook wel de ziekte van Batten genoemd. De stichting Beat Batten richt zich met name op de NCL3, de kindervorm van de ziekte.Beat Batten heeft als doel geld in te zamelen voor onderzoek naar therapie voor genezing of behandeling van deze vorm van kinderdementie.

Meer weten over
Beat Batten!?