Bevordering Huisdierenwelzijn

Dieren

Bevordering Huisdierenwelzijn

Bevordering Huisdierenwelzijn Doelstelling

Door tijdig medisch acuut steun te bieden aan zieke minima huisdieren, kan worden voorkomen dat dieren lijden, zwerven of in een asiel belanden. Het dier kan na behandeling bij de eigen baas in vertrouwde omgeving blijven. Een huisdier draagt bij aan het welzijn van mensen.

Activiteiten

Steun aan huisdiereigenaren die door omstandigheden (ziekte, verlies baan) tijdelijk zelf zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan en niet, of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de behoeften van hun huisdier, als voeding en acute medische zorg.

Geven aan Bevordering Huisdierenwelzijn?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Bevordering Huisdierenwelzijn?