Bevordering Huisdierenwelzijn

Dieren

Bevordering Huisdierenwelzijn

Bevordering Huisdierenwelzijn Doelstelling

Het bieden van tijdelijke steun aan eigenaren van huisdieren die in nood verkeren, zelf aangewezen zijn op de voedselbank en/of onder bewind staan, waardoor ze niet of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de basisbehoeften van hun huisdieren, zoals: voeding, acute medische zorg en veiligheid.

Activiteiten

- Het bieden van tijdelijke steun aan eigenaren van huisdieren die in nood verkeren, zelf aangewezen zijn op de voedselbank, waardoor ze niet of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de basisbehoeften van hun huisdieren, zoals: voeding, medische zorg en veiligheid. - Het geven van voorlichting over het houden en verzorgen van huisdieren (armoede en huisdieren) - Landelijk platform voor alle vragen over minima huisdieren - Het in kaart brengen van aantallen minima huisdieren en hun algemene gesteldheid in een leefomgeving waar eigenaren zelf zijn aangewezen op de voedselbank (onder huisdieren wordt hier verstaan: hond, kat, konijn) - Het signaleren van verwaarlozing van huisdieren of commerciele fok en zo nodig steun bieden bij het zoeken naar mogelijkheid van herplaatsing/uitplaatsing van het dier of de dieren. - Het inzetten voor wetswijzigingen en creeren van een breed maatschappelijk draagvlak ten aanzien van het welzijn van huisdieren, specifiek in een situatie waar huisdiereigenaren niet of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de basisbehoeften van hun huisdier(en). - Landelijke matchingproject 'WAT NU?" voor tijdelijke steun aan ouderen of zieke/zwakke mensen met een huisdier. Huisdiereigenaren in nood, die een kleine beurs hebben en geen zorg voor hun huisdier kunnen inhuren. Hulp door vrijwilligers in de eigen buurt/wijk -en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort uitdrukkelijk niet het aan de huisdiereigenaren zelf verstrekken van financiele middelen.

Geven aan Bevordering Huisdierenwelzijn?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren

Meer weten over
Bevordering Huisdierenwelzijn?

't Haantje 62
7847 TD 't Haantje (Drenthe)

06 - 126 606 54