Bevordering Huisdierenwelzijn

Doelstelling


Door tijdig medisch acuut steun te bieden aan zieke minima huisdieren, kan worden voorkomen dat dieren lijden, zwerven of in een asiel belanden. Het dier kan na behandeling bij de eigen baas in vertrouwde omgeving blijven. Een huisdier draagt bij aan het welzijn van mensen.

Meer weten over
Bevordering Huisdierenwelzijn?