Bijbelvereniging

Religie en levensbeschouwing

Bijbelvereniging

Bijbelvereniging Doelstelling

Het (opnieuw) kennismaken met de Bijbel(se boodschap) draagt bij aan het terugkeren van waarden en normen in ons land. Die zijn vruchtbaar voor een menslievende houding en een evenwichtige en eerlijke beoordeling van veel maatschappelijke problemen.

Activiteiten

De Bijbel is als cultuur- en geloofsboek van enorm grote betekenis geweest voor de mindset van de bevolking en voor onze taalontwikkeling. Daarnaast is de Bijbel een zingevingsboek pur sang! De Bijbel kan iemands leven ten goede veranderen en iemands eigenwaarde teruggeven.

Geven aan Bijbelvereniging?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Bijbelvereniging

Vrijwilligers aan het woord

Een ‘ijzige’ donateur

Petra Lokhorst, Actief bij Bijbelvereniging v/h de Nederlandse Gideons sinds 2010, Eigenaresse ijsboerderij

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Bijbelvereniging?