Bijbelvereniging

Religie en levensbeschouwing

Bijbelvereniging

Bijbelvereniging Doelstelling

De blijvende aanwezigheid van het Evangelie van Bijbels in hotels, motels, pensions, vakantieverblijven, bed & breakfast-locaties, verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen, hospices, gevangenissen en in scheepshutten. Daarnaast worden gratis Bijbels verspreid voor vele evangelisatiedoeleinden. Ook worden vele Bible Boxen geplaatst, waar geïnteresseerden een gratis Bijbeltje kunnen meenemen in hun eigen taal. Deze Bible Boxen worden geplaatst in kerken, wachtruimten, stiltecentra, kringloopwinkels, voedselbanken, hotels, ontmoetingsplekken, conferentiezalen en recepties.

Activiteiten

Het gratis plaatsen en kosteloos verspreiden van Bijbeluitgaven door benadering van directies, managers, eigenaren, pastors en besturen van overnachtingslocaties in Nederland. Het via intermediairs ter beschikking stellen van Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, missionaire werkgroepen en evangelisatiecommissies. Het geven van voorlichting, Het bekend maken van de missie van de vereniging en het werven van donateurs om dit werk mogelijk te maken.

Geven aan Bijbelvereniging?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren
Bijbelvereniging

Vrijwilligers aan het woord

Een ‘ijzige’ donateur

Petra Lokhorst, Actief bij Bijbelvereniging v/h de Nederlandse Gideons sinds 2010, Eigenaresse ijsboerderij

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Bijbelvereniging?

Copernicusstraat 17
3772 CV BARNEVELD

085 - 104 17 14