Bio-Kinderrevalidatie

Welzijn

Bio-Kinderrevalidatie

Bio-Kinderrevalidatie Doelstelling

1. Het exploiteren of doen exploiteren van revalidatiecentra, gezondheidskolonies, scholen, tehuizen, dagverblijven en andere inrichtingen voor kinderen en jongeren tot vijfentwintig jaar, al of niet in gezinsverband, die ter verbetering van hun lichamelijke en/of psychische gesteldheid, verzorging, verpleging of revalidatie behoeven. 2. Het uitvoeren van projecten al of niet in samenwerking met andere instellingen, zo mogelijk tot stand gebracht in overeenstemming met het onder 1 van dit artikel bepaalde. Ten aanzien van de leeftijdsgrens kan het bestuur besluiten deze voor een specifiek project buiten werking te stellen. 3. Het bevorderen van onderzoek naar revalidatiemethoden en technieken en de ontwikkeling daarvan.

Activiteiten

In het eigen Bio-vakantieoord stelt Bio-Kinderrevalidatie gezinnen met gehandicapte of chronisch zieke kinderen in staat van een onbezorgde vakantie te genieten.

Geven aan Bio-Kinderrevalidatie?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.569.961
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 2.180.928
 • Wervingskosten € 311.832
 • Beheer en administratie € 77.201
 • Inkomsten € 2.403.725
 • Particulieren € 1.281.893
 • Bedrijven € 105.090
 • Loterijen € 3.191
 • Organisaties zonder winststreven € 281.143
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 691.904
 • Overig € 40.504
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 1.281.893

Meer weten over
Bio-Kinderrevalidatie?

Wekeromseweg 8
6816 VS ARNHEM

026 - 483 82 01