Bisschop Bluyssen Fonds

Welzijn

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds Doelstelling

Het Bluyssen Fonds heeft tot doel vanuit haar eigen christelijke identiteit:

 1. het aan individuele gehandicapten verstrekken van hulp in materiële zin, wanneer en voor zover aannemelijk is gemaakt:
  1. dat die hulp onontbeerlijk is voor een acceptabel persoonlijk of sociaal functioneren van betrokkene en
  2. dat de daarvoor nodige financiële middelen niet kunnen worden opgebracht uit eigen middelen of andere bronnen en evenmin gedekt kunnen worden middels het geldend sociale voorzieningen- stelsel, een en ander ter beoordeling van het bestuur
 2. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Activiteiten

Financiële hulp wordt geboden voor: - woningaanpassing, - inrichting en verhuiskosten - huishoudelijke zaken als wasmachine, droger etc. - mobiliteit: aanschaf scootmobiel, brommobiel, fietsen en aanpassing auto's - PC en software - Hulpmiddelen w.o. sta-op-stoel, orthopedische schoenen, trainingsapparatuur - Welzijn als sport en ontspanning en therapie - Medische behandelingen.

Geven aan Bisschop Bluyssen Fonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 145.890
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 141.392
 • Wervingskosten € 1.389
 • Beheer en administratie € 3.109
 • Inkomsten € 200.771
 • Particulieren € 11.382
 • Organisaties zonder winststreven € 193.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 1.606
 • Overig € 9.776

Meer weten over
Bisschop Bluyssen Fonds?

Postbus 149
5830 AC Boxmeer

06 - 515 785 15