Bluyssen Fonds

Welzijn

Bluyssen Fonds

Bluyssen Fonds Doelstelling

Het Bluyssen Fonds heeft tot doel vanuit haar eigen christelijke identiteit:

  1. het aan individuele gehandicapten verstrekken van hulp in materiële zin, wanneer en voor zover aannemelijk is gemaakt:
    1. dat die hulp onontbeerlijk is voor een acceptabel persoonlijk of sociaal functioneren van betrokkene en
    2. dat de daarvoor nodige financiële middelen niet kunnen worden opgebracht uit eigen middelen of andere bronnen en evenmin gedekt kunnen worden middels het geldend sociale voorzieningen- stelsel, een en ander ter beoordeling van het bestuur
  2. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Activiteiten

Mensen met een beperking hebben recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, net als ieder ander. Denk aan wonen, werken, mobiliteit, opleiding volgen. Veel mensen met een beperking lopen tegen drempels aan waardoor zij niet kunnen participeren. Zij zijn financieel kwetsbaar.

Geven aan Bluyssen Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Bluyssen Fonds?