Brooke Hospital for Animals Nederland

Dieren

Brooke Hospital for Animals Nederland

Brooke Hospital for Animals Nederland Doelstelling

Brooke Hospital for Animals streeft naar een structurele verbetering van het welzijn van werkpaarden en ezels in landen als Egypte, India en Pakistan. Door de leefomstandigheden van werkdieren te verbeteren, helpt Brooke ook de straatarme mensen die voor hun levensonderhoud van de dieren afhankelijk zijn.

Activiteiten

Met een netwerk van eigen mobiele teams en dierenklinieken geeft Brooke gratis diergeneeskundige hulp aan werkpaarden en -ezels, en voorlichting aan hun eigenaren over een goede dierverzorging. De dierenartsen en verzorgers in de Brooke-klinieken zijn afkomstig uit de landen zelf. Jaarlijks worden honderdduizenden dieren gratis behandeld.

Geven aan Brooke Hospital for Animals Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.618.508
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.480.933
 • Wervingskosten € 76.848
 • Beheer en administratie € 60.727
 • Inkomsten € 2.531.542
 • Particulieren € 1.771.153
 • Bedrijven € 71.872
 • Organisaties zonder winststreven € 689.851
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 112
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 362.301
 • Giften en donaties € 1.408.852

Meer weten over
Brooke Hospital for Animals Nederland?

Hoogte Kadijk 143-F4
1018 BH AMSTERDAM

020 - 670 92 29