Care4BrittleBones

Gezondheid

Care4BrittleBones

Care4BrittleBones Doelstelling

Een betere kwaliteit van leven voor mensen met de broze bottenziekte Osteogenesis Imperfecta door het mogelijk maken van (meer) doelgericht wetenschappelijk onderzoek

Activiteiten

Mensen met Osteogenesis Imperfecta (OI) hebben last van (1) extreem veel botbreuken (2) pijn en vermoeidheid (3) angst en (4) sociale isolatie. Omdat OI een zeldzame aandoening is, vindt er nauwelijks onderzoek plaats.

Geven aan Care4BrittleBones?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Care4BrittleBones?