CHILD

Doelstelling


De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten.

Meer weten over
CHILD?