CHILD SURGERY - Viet Nam

Doelstelling


Stichting CHILD SURGERY - Viet Nam heeft een sterke focus op arme streken. Veelal dun bevolkt, zorg is slecht bereikbaar en lang niet altijd te betalen. En ouders kunnen maar moeilijk lang van huis zijn met hun kind om allerlei redenen. Het landje en kleinvee moet verzorgd worden anders valt de basis van hun bestaan weg.

Veel kinderen komen op de wereld met een afwijking. Foutjes van Moeder Natuur. Niet alles is behandelbaar. Voor lichamelijke afwijkingen willen wij hulp bieden. Liefst dicht bij huis. Daarom organiseren wij operatieprojecten voor groepen van kinderen, in de remote area, daar wordt grote deskundigheid in betrokken, en nemen kosten over die niet zelf te betalen zijn.

Meer weten over
CHILD SURGERY - Viet Nam?