CHOICE

Welzijn

CHOICE

CHOICE Doelstelling

Door jongeren een stem te geven en ze betekenisvol te betrekken in besluitvorming rondom hun rechten hopen wij deze rechten voor iedereen te verwezenlijken.

Activiteiten

Jongeren hebben nauwelijks of slecht toegang tot hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de wereld.

Geven aan CHOICE?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
CHOICE?