CHOICE

Welzijn

CHOICE

CHOICE Doelstelling

CHOICE pleit voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren en hun zinvolle participatie in programma's en beleid.

Activiteiten

1. Lobby geleid door jongeren bij (inter)nationale besluitvormingsprocesses op het gebied van SRGR
2. Capaciteitsversterking van jongeren om te lobbyen voor SRGR
3. Capaciteitsversterking voor SRGR jongerenorganisaties op het gebied van leiderschap, lobbyen, en organisatieversterking.
4. Capaciteitsversterking van jongeren en volwassenen op het gebied van betekenisvolle jongerenparticipatie.

Geven aan CHOICE?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
CHOICE?