CHOICE

Welzijn

CHOICE

CHOICE Doelstelling

CHOICE for Youth & Sexuality is een ambitieuze en gedurfde jongerenorganisatie die zich inzet om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren wereldwijd te behalen, door jongeren op een actieve en betekenisvolle wijze te laten participeren in besluitvormingsprocessen en programma's.

Activiteiten

CHOICE pleit en lobbyt voor progressief beleid op seksuele en reproductieve rechten voor jongeren op (inter)nationale beleidsprocessen binnen o.a. het mensenrechtenmechanisme en de duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. CHOICE versterkt de capaciteit van jongerenorganisaties in voornamelijk Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azie om zelf duurzame en sterke jongerenorganisaties te worden die op zowel internationaal als nationaal niveau lobbyen en pleiten voor progressief beleid op seksuele en reproductieve rechten voor jongeren.

Geven aan CHOICE?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.456.056
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.337.874
 • Wervingskosten € 4.081
 • Beheer en administratie € 114.101
 • Inkomsten € 1.491.684
 • Particulieren € 1.604
 • Subsidies overheden € 1.077.139
 • Organisaties zonder winststreven € 412.941
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Giften en donaties € 1.604

Meer weten over
CHOICE?

Keizersgracht 177
1016 DR AMSTERDAM

020 - 737 01 79