Christenen voor Israël

Religie en levensbeschouwing

Christenen voor Israël

Christenen voor Israël Doelstelling

Christenen op te wekken tot solidariteit met en inzet voor Israel, onder andere door het geven van informatie en door het verlenen van hulp. De Stichting oefent haar werkzaamheden uit in het verband dat wordt gevormd door de te Nijkerk gevestigde stichting Stichting Christians for Israel International en de aan die laatstgenoemde stichting gelieerde rechtspersonen.

Activiteiten

Door lezingen, excursies, publicaties, bijbelstudies, manifestaties, fondsenwerving voor projecten en exposities, christenen in Nederland vertellen over Gods plan met Israël en antisemitisme bestrijden.

Geven aan Christenen voor Israël?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 5.815.206
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 4.887.157
 • Wervingskosten € 512.176
 • Beheer en administratie € 415.873
 • Inkomsten € 5.776.016
 • Particulieren € 5.759.860
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 16.156
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 91.571
 • Giften en donaties € 5.668.289

Meer weten over
Christenen voor Israël?

Postbus 1100
3860 BC NIJKERK

033 - 245 88 24