Christenen voor Israël

Religie en levensbeschouwing

Christenen voor Israël

Christenen voor Israël Doelstelling

Stichting Christenen voor Israël heeft als doel om betrouwbare informatie te verstrekken over Israël en de Bijbel. De organisatie die in 1980 werd opgericht, roept christenen op om solidair te zijn met Israël en vecht tegen elke vorm van antisemitisme. Christenen voor Israël steunt de bevolking van Israël (zowel Joods als Arabisch) door financiële steun aan mensen in armoede, kansarme kinderen, Holocaust-overlevenden, immigranten, mensen met een meervoudige beperking en andere charitatieve doelen.

Sinds haar oprichting heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen.

Activiteiten

Christenen voor Israël geeft gedegen onderwijs over Israël, de Bijbel, de actualiteit, de geschiedenis en over antisemitisme. Dat doet de organisatie door het organiseren van excursies, Bijbelstudieavonden, manifestaties, tentoonstellingen, gastlessen op scholen en het uitgeven van verschillende brochures en tijdschriften.

Geven aan Christenen voor Israël?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 5.815.206
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 4.887.157
 • Wervingskosten € 512.176
 • Beheer en administratie € 415.873
 • Inkomsten € 5.776.016
 • Particulieren € 5.759.860
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 16.156
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 91.571
 • Giften en donaties € 5.668.289

Meer weten over
Christenen voor Israël?

Postbus 1100
3860 BC NIJKERK

033 - 245 88 24