CliniClowns

Welzijn

CliniClowns

CliniClowns Doelstelling

Ons doel is zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie even ‘op te tillen’ uit hun situatie. Een CliniClowns bezoek gaat verder dan afleiding en plezier. Het draagt bij aan het welzijn van zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie. Waarbij is bewezen dat clownsspel kan zorgen voor ontspanning en een afname van angst en stress.

Activiteiten

Om zoveel mogelijk zieke en gehandicapte kinderen te bereiken, spelen ruim 80 CliniClowns in meer dan 100 ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zoals revalidatiecentra, kinderhospices en online in de CliniClowns App. Daarnaast bezoeken de clowns ook instellingen voor mensen met dementie.

Geven aan CliniClowns?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 13.695.410
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 10.524.989
 • Wervingskosten € 2.643.608
 • Beheer en administratie € 526.813
 • Inkomsten € 13.448.798
 • Particulieren € 11.498.707
 • Bedrijven € 1.381.130
 • Loterijen € 222.012
 • Organisaties zonder winststreven € 257.979
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 51.018
 • Overig € 37.952
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 534.654
 • Giften en donaties € 10.678.058
 • Overig € 285.995

Meer weten over
CliniClowns?

Postbus 1565
3800 BN AMERSFOORT

033 - 469 90 40