Collectieve Israël Actie (of CIA)

Doelstelling


De collectieve Israël Actie streeft ernaar het dagelijks leven in Israël te verbeteren voor alle kansarme en kwetsbare bevolkingsgroepen, ongeacht hun achtergrond.

Meer weten over
Collectieve Israël Actie (of CIA)?