Credo Foundation

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Welzijn

Credo Foundation

Credo Foundation Doelstelling

Wij willen dak- en thuislozen jongeren op weg helpen naar een hoopvolle toekomst. Vanuit liefde, tijd en aandacht werken we met de jongeren aan het ontwikkelen van een gezonde identiteit, hun bekwaamheid en zelfstandigheid, zodat ze volledig tot bloei kunnen komen.

Daarnaast willen we dienstbaar zijn aan de mensen (buurt) om ons heen, om die ook verder tot bloei te brengen.

Activiteiten

Wij bieden kleinschalige, huiselijke opvang in onze Credohuizen. Met een liefdevol en gedreven kernteam van professionals werken we dagelijks middels een op maat gemaakt groeiplan aan de persoonlijke ontwikkeldoelen van de jongeren; hierbij kun je denken aan: school/opleiding, (vrijwilligers-)werk, huishoudelijke taken, gezond eten, stoppen met blowen, koken, sporten, schuldenvrij worden, gezond zelfbeeld, herstel van (familie-)relaties etc.

Waar nodig bieden we ambulante ondersteuning in een nazorgtraject.

Daarnaast organiseren we activiteiten en diensten voor de buurt, zoals een ontmoetingsplek, voedselpakketten e.d. voor buurtbewoners die tekortkomen buurt bbq, pakketpostpunt etc.

Tevens organiseren we (preventief) voorlichting op scholen en activeren we jongeren om zich in te zetten voor dak- en thuisloze jongeren en de buurt.

Geven aan Credo Foundation?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Credo Foundation?

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief