De Gereformeerde Zendingsbond

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Religie en Levensbeschouwing

De Gereformeerde Zendingsbond

De Gereformeerde Zendingsbond Doelstelling

Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen.

Activiteiten

  • We investeren in toerusting van kerkleiders en gemeenteleden, zodat hun geloof en hun roeping voor de mensen om hen heen zich verdiept.
  • We helpen gemeenten bij het bereiken van de meest gemarginaliseerde mensen in de samenleving.
  • We investeren in kennis van gemeentediaconaat, kerkelijk jeugdwerk en gemeenteopbouw en zetten deze in bij gemeenten.
  • We verbinden gemeenten in Nederland en het buitenland, zodat zij elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Geven aan De Gereformeerde Zendingsbond?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
De Gereformeerde Zendingsbond?