De Hollandsche Molen

Kunst en cultuur

De Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen Doelstelling

Het behoud van alle bestaande wind- en watermolens in Nederland, zorg dragen voor vakbekwame molenaars en bewaken van een goede molenomgeving

Activiteiten

 • voorlichting over molens
 • organiseren evenementen (o.a. Nationale Molendag)
 • belangenbehartiging door moleneigenaren te ondersteunen en te adviseren
 • lobbyen bij overheden
 • fondsenwerving voor instandhouding molens
 • aandacht voor de omgeving van molens (de molenbiotoop)
 • molenarchief en -bibliotheek beheren

Geven aan De Hollandsche Molen?

Financiƫle
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.455.963
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.303.661
 • Wervingskosten € 61.950
 • Beheer en administratie € 90.352
 • Inkomsten € 1.549.210
 • Particulieren € 413.811
 • Bedrijven € 50.339
 • Loterijen € 643.922
 • Subsidies overheden € 103.877
 • Organisaties zonder winststreven € 244.781
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 92.480
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 241.516
 • Contributies € 107.777
 • Giften en donaties € 36.549
 • Overig € 27.969
De Hollandsche Molen

Vrijwilligers aan het woord

Molenaarswerk fascineert Lieke van Gorp

Lieke van Gorp, Actief bij De Hollandsche Molen sinds 2012

Lees het hele verhaal

Meer weten over
De Hollandsche Molen?

Zeeburgerdijk 139
1095 AA AMSTERDAM

020 - 623 87 03