De Pietersberg

Doelstelling


Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:

  • een christelijke leefgemeenschap
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
  • advies m.b.t. nazorg
  • informatie en advies aan de plaatselijke gemeente

Meer weten over
De Pietersberg?

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief