Dokters van de Wereld

Gezondheid

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld Doelstelling

Hulp bieden aan kwetsbare groepen overal ter wereld, ook in Nederland, om toegang tot en recht op gezondheidszorg te bevorderen en naar kennis en geweten te getuigen over schendingen van de mensenrechten, alsmede het geven van voorlichting aan het publiek.

Activiteiten

Dokters van de Wereld helpt mensen uit kwetsbare groepen om toegang tot gezondheidszorg te krijgen. De steun en zorg die wij bieden is ter overbrugging naar een structurele oplossing. Kennisuitwisseling, training, capaciteitsopbouw, kwaliteitsverbetering en continuïteit van zorg staan centraal.

Op basis van onze praktijkbevindingen getuigen wij van schendingen van het recht van de mens op gezondheid en werken wij met partners aan pleitbezorging en beleid beïnvloeding.

Geven aan Dokters van de Wereld?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.934.901
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.567.551
 • Wervingskosten € 243.112
 • Beheer en administratie € 124.238
 • Inkomsten € 1.944.303
 • Particulieren € 584.549
 • Bedrijven € 15.388
 • Loterijen € 811.125
 • Subsidies overheden € 25.025
 • Organisaties zonder winststreven € 469.256
 • Overig € 38.960
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 96.324
 • Contributies € 1.056
 • Giften en donaties € 487.169

Meer weten over
Dokters van de Wereld?

Nieuwe Herengracht 20
1018 DP AMSTERDAM

020 - 465 28 66