Dorcas

Doelstelling


Wij werken aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Zo volgen wij Jezus Christus na.

Meer weten over
Dorcas?