Dream4Kids

Welzijn

Dream4Kids

Dream4Kids Doelstelling

Door middel van een netwerk van vele duizenden mensen zoveel mogelijk dromen uit laten komen van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar met een trauma.

De Nederlandse samenleving verrijken met liefde, hoop en compassie en mensen inspireren hun dromen te leven.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het creëren van een netwerk van gecommitteerde, integere en liefdevolle mensen die vanuit urgentie en op professionele wijze opereren, en die belangeloos hun tijd en energie inzetten om mensen en met name kinderen hun dromen te laten leven.

Activiteiten

Het organiseren van droomdagen voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar met een trauma. Deze droomdagen zijn altijd onderdeel van de therapie van een professional. We werken veel samen met Jeugdzorginstellingen, psychologen, psychiatrische instellingen of rouwspecialisten.

Geven aan Dream4Kids?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

  • Totale bestedingen € 185.340
  • Onderverdeling bestedingen
  • Doelstelling € 153.792
  • Wervingskosten € 18.198
  • Beheer en administratie € 13.350
  • Inkomsten € 426.182
  • Particulieren € 426.182
  • Onderverdeling inkomsten particulieren
  • Giften en donaties € 426.182

Meer weten over
Dream4Kids?

Hoff van Hollantlaan 1 - Perron 3
5243 SR Rosmalen

073 - 642 88 90