EducAIDed

Doelstelling


Om kinderen een betere toekomst te kunnen bieden, verbeteren wij de toegang tot kwalitatief onderwijs in ontwikkelingslanden.

Meer weten over
EducAIDed?