Edukans

Internationale hulp en mensenrechten

Edukans

Edukans Doelstelling

Het naar school helpen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, en leerlingen in Nederland via scholenacties betrekken bij ontwikkelingssamenwerking.

Activiteiten

Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school door de toegang en kwaliteit van onderwijs te vergroten. Edukans zorgt onder meer voor scholen, lesmateriaal, training van leerkrachten, ouders en schoolmanagement. Ook betrekt Edukans het Nederlandse onderwijs bij onderwijsontwikkeling in ontwikkelingslanden. Studenten, docenten en schoolleiders werken met lokale collega's aan beter onderwijs. Edukans stimuleert leerlingen zich te verdiepen in en zich in te zetten voor leeftijdgenoten in ontwikkelingslanden.

Geven aan Edukans?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 9.332.985
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 7.609.424
 • Wervingskosten € 1.454.217
 • Beheer en administratie € 269.344
 • Inkomsten € 8.047.707
 • Particulieren € 4.129.756
 • Bedrijven € 309.786
 • Loterijen € 500.000
 • Subsidies overheden € 958.470
 • Organisaties zonder winststreven € 2.149.695
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 179.802
 • Giften en donaties € 3.949.954
Edukans

Vrijwilligers aan het woord

Ik ben altijd druk met Edukans

Joke Wit, Actief bij Edukans sinds 2006, Schrijfster

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Edukans?

Postbus 1492
3800 BL AMERSFOORT

033 - 460 60 10