Naar overzicht
 • Adres:
  Postbus 1492
  3800 BL Amersfoort
 • Telefoon:
  033 - 460 60 10
 • Email:
  info@edukans.nl
 • Website:
 • Twitter: https://twitter.com/edukans
 • Bankrekening:
  NL21 INGB 0000 0005 15
 • Fiscaal nr.:
  810991445
 • Hoofdthema:
  Internationale hulp en mensenrechten

Edukans

Doelstelling

Het naar school helpen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, en leerlingen in Nederland via scholenacties betrekken bij ontwikkelingssamenwerking.


Activiteiten

Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school door de toegang en kwaliteit van onderwijs te vergroten. Edukans zorgt onder meer voor scholen, lesmateriaal, training van leerkrachten, ouders en schoolmanagement. Ook betrekt Edukans het Nederlandse onderwijs bij onderwijsontwikkeling in ontwikkelingslanden. Studenten, docenten en schoolleiders werken met lokale collega's aan beter onderwijs. Edukans stimuleert leerlingen zich te verdiepen in en zich in te zetten voor leeftijdgenoten in ontwikkelingslanden.

Organisatie overig