Edukans

Internationale hulp en mensenrechten

Edukans

Edukans Doelstelling

Het naar school helpen van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, en leerlingen in Nederland via scholenacties betrekken bij ontwikkelingssamenwerking.

Activiteiten

Edukans, de ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school door de toegang en kwaliteit van onderwijs te vergroten. Edukans zorgt onder meer voor scholen, lesmateriaal, training van leerkrachten, ouders en schoolmanagement. Ook betrekt Edukans het Nederlandse onderwijs bij onderwijsontwikkeling in ontwikkelingslanden. Studenten, docenten en schoolleiders werken met lokale collega's aan beter onderwijs. Edukans stimuleert leerlingen zich te verdiepen in en zich in te zetten voor leeftijdgenoten in ontwikkelingslanden.

Geven aan Edukans?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Edukans

Vrijwilligers aan het woord

Ik ben altijd druk met Edukans

Joke Wit, Actief bij Edukans sinds 2006, Schrijfster

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Edukans?