Epilepsiefonds

Gezondheid

Epilepsiefonds

Epilepsiefonds Doelstelling

Visie: Wereld zonder epilepsie Epilepsie heeft een ingrijpende invloed op het leven van mensen. Er zijn 120.000 Nederlanders die epilepsie hebben en die op ieder moment onverwachts een aanval kunnen krijgen. Een leven met epilepsie is een leven met onzekerheid; je weet nooit wanneer je een aanval krijgt. Onze ultieme droom is een wereld zonder epilepsie. Missie: Epilepsie onder controle Daarom willen we genezing van epilepsie en het voorkomen ervan zo snel mogelijk dichterbij brengen. Tot die tijd zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat epilepsie een beter begrepen en behandelbare aandoening wordt. We zetten ons in voor betere zorg en een betere kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie en hun naasten. We doen dit samen met andere partijen, als een betrouwbare organisatie met betrokken en professionele medewerkers.

Activiteiten

Het Epilepsiefonds wil: 1. Bijdragen aan een beter begrip van epilepsie zodat genezen en voorkomen dichterbij komt. Daarom financiert het fonds wetenschappelijk epilepsieonderzoek dat hieraan bijdraagt. 2. Dat zorgprofessionals die epilepsie en de gevolgen daarvan behandelen goed toegerust zijn op hun taak. Daarom ondersteunt en organiseert het fonds scholing 3. Mensen met epilepsie en hun naasten beter toerusten om hun epilepsie om te gaan en geeft daarom voorlichting op maat. Om epilepsie beter bespreekbaar te maken geeft het fonds ook voorlichting aan het algemeen publiek. 4. De epilepsiezorg zo inrichten dat mensen met epilepsie en hun naasten snel de juiste zorg krijgen. 5. Voor mensen die vanwege hun epilepsie niet zelfstandig kunnen reizen een onbezorgde vakanties organiseren 6. Financiële hulp kunnen verlenen aan epilepsieorganisaties en individuen Om deze doelstellingen te realiseren moet het EF: 7. De financiële middelen verwerven die hiervoor nodig zijn 8. Voldoende vrijwilligers werven en binden 9. Een netwerkorganisatie binnen de epilepsiewereld zijn

Geven aan Epilepsiefonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 3.329.120
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 2.442.110
 • Wervingskosten € 650.883
 • Beheer en administratie € 236.127
 • Inkomsten € 3.998.231
 • Particulieren € 2.917.668
 • Bedrijven € 7.965
 • Loterijen € 799.453
 • Organisaties zonder winststreven € 29.453
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 243.692
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 896.089
 • Nalatenschappen € 1.319.628
 • Giften en donaties € 701.951
Epilepsiefonds

Vrijwilligers aan het woord

Dit werk is zo zinvol

Trudy Meiresonne, Actief bij het Epilepsiefonds sinds 2003, Gepensioneerd

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Epilepsiefonds?

Postbus 270
3990 GB HOUTEN

030 - 634 40 63